Páxinas

ÚLTIMA PROBA DE CRABELA

SUPERAMOS A ÚLTIMA PROBA QUE NOS MANDOU CRABELA. TIÑAMOS QUE AVERIGUAR CAIS ERAN OS ESTAMENTOS SOCIAIS QUE HABÍA NA IDADE MEDIA E DESCUBRIMOS ENTRE TODOS QUE NA ÉPOCA  MEDIEVAL A POBOACIÓN ESTABA CLASIFICADA EN TRES GRUPOS.

Ningún comentario:

Publicar un comentario